På Svenska Heraldiska Föreningens årsmöte 2015 fick jag ta emot deras förtjänstmedalj. Så här skriver de på sin hemsida:

 

Thorleif Aiff
Motivering: För sitt handgripliga arbete med att överföra och tolka heraldikens teoretiska sfär. Med hundratalet heraldiska träskärningar är denne mästare i träbildhuggeri unik i Sverige. Han har förmågan att förstå och uppskatta ett vapen och låter sig inte begränsas av de restriktioner för framställan som finns utan förmår finna kärnan i uppdraget. Att lägga till denna ytterligare dimension är det inte vem som helst som kan. Thorleif Aiff är inte vem som helst – han är den nyfikne mästaren som ödmjukt närmar sig ämnet och förvandlar det till något handfast och vackert.

Thorleif Aiff föddes 1954 i Kanada och kom som barn till Sverige via Österrike. Thorleif utbildade sig 1975-79 till möbelsnickare vid Stenebyskolan i Dalsland. När han erövrat sitt Gesällbrev jobbade han i egen snickarverkstad, först i Sverige och under senare hälften av 80-talet i Kanada. Läsåret 1989-90 gick han en utbildning i träbildhuggeri i Tibro. Efter ytterligare en tid i Kanada fick han 1992 en deltidsanställning som lärare på träbildhuggaravdelningen vid Hantverkscentrum i Tibro, som han kombinerade med sin egen verksamhet. Sedan 2012 jobbar han heltid i sin verkstad T.A. Träskärningar. Thorleif erhöll hösten 2014 Mästarvärdighet i träbildhuggeri, vilket han för närvarande är ensam om i Sverige att inneha. Thorleif Aiff har kommit att specialisera sig på arbeten med heraldisk anknytning, vilka utgör drygt hälften av hans uppdrag. Han har utfört runt 100 heraldiska vapen i stora och små format åt privatpersoner, företag, kyrkor, militära förband, etcetera. Han har bland annat utfört rekonstruktioner av några vapensköldar åt Brännkyrka och Morlanda kyrkor, för att ersätta de som stulits. Han har även gjort gjutförlagor för gjutningar i både brons och järn. Som ett led i sin marknadsföring är Thorleif en flitig utställare på olika medeltidsmarknader, där hans marknadstält alltid är rikt dekorerat med heraldiska alster.

Leave a Reply