På Svenska Heraldiska Föreningens årsmöte 2015 fick jag ta emot deras förtjänstmedalj. Så här skriver de på sin hemsida:   Thorleif Aiff Motivering: För sitt handgripliga arbete med att överföra […]